Treasury Management System (TMS) vs. Automated Cash Analytics Tool (ACAT)

Framtiden för finansförvaltningen ligger inom tekniken:

När Treasury Management Systems (TMS) levererar traditionella kassafrågor, vad gör då ett automatiserat verktyg för kontantanalys? Ta reda på mer i denna kostnadsfria e-bok.

Fyll i formuläret för att se.

Finanskrisen 2008 har varit den mest grundläggande drivkraften bakom förändringen av rollerna och ansvaret för företagets finansavdelning.

Den största finansiella katastrofen i vår tid har visat på företagens behov av att hantera kassor och likviditetsexponeringar ännu bättre - genom att kombinera ett fokus på vinst med ett fokus på riskhantering och exponering. För att hantera denna situation och åstadkomma en strategisk förändring har kassörens roll kommit i fokus. Kassörer var inte längre bara kassaförvaltare och likviditetsförvaltare. De blev affärsledare och riskhanterare över en natt.

För att kunna fortsätta att leverera resultat på den traditionella finansmarknaden kom Treasury Management Systems (TMS) i förgrunden. De bidrog till att tillhandahålla portföljförvaltning på ett enda ställe och förbättrade riskhanteringspaketet. Men vad som har saknats under ett decennium är automatiserade, datadrivna operativa verktyg för att hjälpa till att uppnå nya strategiska mål för finansförvaltningen.

Fram till nu... Enter Verktyg för automatiserad kontantanalys

Dela med dig av kärleken: Om du tycker att informationen i den här guiden är användbar, behåll den inte för dig själv. Berätta för dina vänner, kollegor och andra inom finans och finansförvaltning.