Rapporten om satsningen på digitalisering

I sin serie av tre Drive to Digital-evenemang (tillsammans med Lloyds Banking Group) utforskade AccessPay, som tillhandahåller integration mellan företag och banker, temat finansiell omvandling mer i detalj och de möjligheter som erbjuds av inbyggda företagsbanker.

AccessPay tog också tillfället i akt att elektroniskt fråga enskilda delegater under evenemangets presentationer om ämnen som drivkrafter för digital omvandling, smärta i regelverket och utmaningarna med finansiering med flera banker/geografier.

Den här rapporten undersöker resultaten av dessa undersökningar och ger därmed en inblick i de viktigaste trenderna som påverkar ekonomiavdelningarna inför 2023.

kör-till-digital-rapport-föremålsbild