Hemligheterna bakom optimering av kassaprognoser - Webinar

Få en förståelse för de problem som är förknippade med varje del av prognostiseringsprocessen och upptäck några alternativa metoder för att optimera din prognostiseringsprocess.

Fyll i formuläret för att titta på begäran.

Sammanfattning: Effektiva kassaprognoser är fortfarande en av de största frågorna som företagens finansavdelningar måste ta itu med idag. Det är minst sagt en svår uppgift, och det hjälper inte att prognoser på grund av sin låga noggrannhet tas med en nypa salt av både finans- och ekonomiprofessionella - Så vad kan man göra för att ändra på detta?

Noggranna kassaprognoser är ett ämne som många skattemyndigheter och ekonomer bara inte vill diskutera.

Varför? Du kanske frågar dig - även om en stark likviditetsprognos är en tillgång för alla finansavdelningar som vill hantera dagliga kontanter eller bidra på en mer strategisk nivå, finns det ofta hinder som hindrar dem från att uppnå prognosernas nirvana - men det betyder inte att du måste acceptera ett nederlag.

I det här webbseminariet tittar vi på varför du bör fokusera på optimering av kassaprognoser och hur du kan uppnå bästa möjliga resultat för din organisation. Vi går igenom de olika typerna av prognoser som du kan skapa, tillvägagångssätt som du kan använda för datainsamling och tittar på hur tekniken kan användas för att förbättra prognoserna med minimal ansträngning.