18 november 2020

De veiligheidsimplicaties van Covid19 en telewerken voor de financiële functie

In ons laatste blogbericht gaan we na waarom voorkomen beter is dan genezen als het om fraude gaat.

Het valt niet te ontkennen dat Covid invloed heeft gehad op elk element van ons leven. Wat de wereld van het werk betreft, is het moeilijk voor te stellen dat alles weer wordt zoals het was, vooral wat kantoorwerk betreft.

Wat betekent dit voor de teams van de gedeelde diensten of de wereldwijde zakelijke diensten (GBS), waar men er traditioneel van uitging dat fysieke nabijheid van cruciaal belang was om veel processen, met name de complexere, doeltreffend te laten verlopen?

Een van de meest kritieke gebieden in een gedeelde dienstenomgeving moet toch zijn ervoor te zorgen dat de financiële component van de afdeling zo veilig en beveiligd mogelijk is om frauduleuze activiteiten tot een minimum te beperken?

Nou, volgens een recent rapport van Gartner slechts 13% van de leiders van gedeelde diensten meldt dat de fraude is toegenomen door de overgang naar werken op afstand. Misschien is het niet zo dringend als men ons wil doen geloven...

Maar als we bedenken hoezeer fraude dit jaar is gecorreleerd met de opkomst van thuiswerken (Actie Fraude meldde dat het alleen al in de eerste maand van de lockdown 3.916 meldingen van cybercriminaliteit had ontvangen) moet veiligheid een grotere zorg zijn.

Welnu, als we nog eens naar het Gartner-rapport kijken, blijkt dat een extra 37% van de leiders zijn niet zeker of fraude al dan niet is toegenomen, wat de verontrustende mogelijkheid doet ontstaan dat de fraude onopgemerkt is toegenomen.

Voor de gemoedsrust van de teams voor gedeelde diensten en de bredere organisatie waarin zij zich bevinden, is het absoluut noodzakelijk dat de juiste hulpmiddelen beschikbaar zijn om te zorgen voor een veilige omgeving waarin de betalings- en incassoprocessen veilig verlopen.

Deze teams moeten bestanden even veilig op hun netwerk kunnen overbrengen als ze dat op kantoor zouden kunnen.

Nu er steeds meer slechte actoren op de loer liggen en teamleden hun eigen apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige betalings- en incassodata, moeten er extra voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals proactieve en preventieve vlaggen die wijzen op mogelijk frauduleuze activiteiten en foutieve transacties.

Dit kan ervoor zorgen dat financiële teams in realtime geautomatiseerde waarschuwingen ontvangen, zodat onmiddellijk actie kan worden ondernomen of een gebeurtenis volledig kan worden voorkomen.

Om meer te weten te komen over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw onderneming beschikt over bank-grade beveiliging en veilige encryptie van betalingsbestanden, zodat inbreuken door derden worden geëlimineerd, kunt u nu een demo plannen met een van onze financiële en treasury specialisten.