Een Early Adopters Gids voor Cash Analytics Tools

Voor treasury en finance professionals die klaar zijn voor digitale transformatie - Moet u uw systemen moderniseren met een Automated Cash Analytics Tool?

Vul het formulier in om het te bekijken.

Vanwege de strenge eisen die aan het bijhouden van gegevens worden gesteld en de taken op het gebied van cash- en liquiditeitsbeheer, hebben treasury- en financiële professionals altijd al een oogje op gegevens gehad. Na de financiële crisis is hun afhankelijkheid van gegevens echter groter geworden naarmate hun taken en verantwoordelijkheden zijn geëvolueerd.

Van CFO's, financieel directeuren en corporate treasurers wordt nu verwacht dat zij, naast de traditionele treasury- en financiële activiteiten, een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen voor financieel en risicobeheer en een meer strategische rol spelen in corporate governance.

Topmanagers en raden van bestuur over de hele wereld worden huiverig voor het gebruik van liquide middelen op de balans van hun bedrijf. In combinatie met een steeds volatielere valutamarkt en een onzekere macro-economische omgeving wordt van treasury- en financiële professionals een meer strategische rol gevraagd.

Om concurrerend te blijven en ervoor te zorgen dat zij slimme en geleide beslissingen nemen, is toegang tot gegevens op een tijdige manier van cruciaal belang - dit is waar Automated Cash Analytics Tools tot zijn recht komt.

Deel de liefde: Als u de informatie in dit GRATIS eBook nuttig vindt, houd het dan niet voor uzelf. Vertel het uw vrienden, collega's en gelijken in financiën en treasury.