3. joulu 2019

Treasury Leaders Summit 2019: Tarina aiheista, jotka ovat poissaolollaan merkittäviä...

Suunniteltu rahastonhoitajien toimesta rahastonhoitajille, Valtiovarainministeriön johtajien huippukokous on mielten tapaaminen, joka tarjoaa johtaville treasury- ja rahoitusalan ammattilaisille pääsyn syvälliseen tutkimukseen, analyyseihin ja tilaisuuden keskustella ammattiin vaikuttavista keskeisistä kysymyksistä korkeamman tason kollegoiden kanssa.

Marraskuussa 2019 järjestetty Treasury Leaders Summit oli yhtä informatiivinen ja opettavainen kuin aina, ja se sisälsi näkemyksiä alan asiantuntijoilta ja ajatusjohtajilta. Kokoukseen osallistui korkean tason yritysvarainhoidon ja taloushallinnon ammattilaisia, mukaan lukien konsernivarainhoidon johtajat, varainhoitojohtajat ja talousjohtajat.

Tämänvuotinen huippukokous oli merkittävä monestakin syystä. Suuret aiheet ovat puuttuneet viime vuosina - merkittäviä poissaolijoita ovat muun muassa Avoin pankkitoiminta ja lohkoketju - ja tutun kasvon, Automationin, paluu. Erityisesti investointien osalta.

Tässä ovat keskeiset huomiot...

Oliko lohkoketju siis vain hypeä?

Kysymys puhkaisi kerran keskustelun pinnanjännityksen yhä säännöllisemmin. Lohkoketju ilmestyi vuonna 2008 ja toimii kryptovaluutta bitcoinin julkisena tapahtumakirjana. Viime vuosina se on noussut transaktioiden toteuttamisen välineeksi niin laajalle levinneenä, että siitä on tullut monien finanssiyhteisöissä käytyjen keskustelujen piirre sen lopullisista vaikutuksista. Tämän vuoden huippukokouksessa se ei kuitenkaan ollut juuri lainkaan esillä. Miksi?

Lyhyt vastaus: vaikka yksityishenkilöt saattavat käyttää lohkoketjua, yritykset eivät läheskään riittävästi. Toukokuussa 2018 maailmanlaajuinen tutkimus- ja neuvontayhtiö Gartner totesi, että vain 1% CIO:ista ilmoitti, että heidän organisaatiossaan on otettu käyttöön lohkoketjuja, ja vain 8% CIO:ista oli lyhyen aikavälin suunnitteluvaiheessa tai edes harkitsi aktiivista kokeilua lohkoketjujen kanssa.

Lohkoketju on otettu vain vähän käyttöön yrityksissä, sitä on vaikea mitata, se on aineetonta ja sitä ei ole säännelty, mutta vaikka onkin epäreilua pitää lohkoketjua pelkkänä "hypenä", se ymmärrettävästi syrjäytettiin tänä vuonna valokeilasta.

Tuntemattoman pelko

Kaksipäiväisen huippukokouksen läpi kulki pelko. Erityisesti tuntemattoman pelko. Tarkemmin sanottuna sitä, miten teknologiayritys voisi kehittää vielä tuntemattoman ohjelmiston, joka voisi mullistaa täysin kassanhallinta-alan.

Ajattele esimerkiksi sitä, miten Uber käänsi taksialan päälaelleen.

Hilary Allen, joka kuuluu Sheffieldin yliopiston johtamiskorkeakoulun Next-Gen Services -tutkimuskonsortioon (jota rahoittaa Economic & Social Research Council), kiinnitti siihen erityistä huomiota. Hän johti keskustelua, jossa käsiteltiin keskisuurten asiantuntijapalveluyritysten haasteita tekoälyteknologian käyttöönotossa ja toteuttamisessa.

Keskustelun taustalla oli yhä kehittyneemmän tekoälyn yleistyminen. Huolena on, että tekoälyllä toimiva alusta voisi oppia, miten yrityksen varainhoitajan rooli hoidetaan. Pelottava ajatus niille, jotka saavat palkkansa yrityksen rahastonhoitajana toimimisesta.

Vaikka tämä ajatus voi olla pelottava, oli kuitenkin lohdullista, että yksimielisyys viittaa siihen, että on vain vähän todisteita siitä, että teknologia lähestyisi tätä kyvykkyyden tasoa. Se, kuinka kauan näin on, jää nähtäväksi.

Silta liian kaukana

Kun taloushallinnon piirissä keskustellaan siirtymisestä saas-pohjaisiin teknologioihin, huippukokouksen puhujat puhuivat siitä, missä määrin tämä on todellisuudessa tapahtumassa yrityksissä. Kuva, joka piirtyi, oli varovainen.

FinTech-yritykset, jotka ratsastavat tällä hetkellä valtavan aallonharjalla, mainostavat laajamittaisten digitaalisten muutosten etuja, jotka tarjoavat kiistattomia etuja. Näistä eduista huolimatta kassanhallintaosastot näyttävät epäröivän ottaa harppauksen ja siirtyä laajamittaisesti pilvipohjaisiin vaihtoehtoihin, mikä johtuu osittain ylimmän johdon vastuunottamisesta ja vanhasta sanonnasta, joka koskee kustannuksia.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei liikettä olisi.

Kuten useat puhujat totesivat, olemme havaitsevinamme iteratiivisempia prosesseja. Toisin sanoen varainhoitajat ottavat mieluummin käyttöön yksittäisiä tekniikoita pienessä mittakaavassa, ja jos konseptin toimivuus osoittautuu riittäväksi, ne laajentavat sitä ja/tai ottavat käyttöön muita ratkaisuja.

Se on ymmärrettävä kanta. Varainhoidon toiminnot ovat niin kriittisiä yrityksen tuloksellisuuden kannalta, että niiden koko hallinnointitavan muuttaminen yhdessä yössä olisi kiperää jopa kaikkein uhkarohkeimmille johtajille. Yhdestä asiasta vallitsi kuitenkin yksimielisyys: ne varainhoitajat, jotka pitävät kiinni vanhoista, analogisista laitteista, jäävät pian jälkeen, elleivät ole jo jääneet.

Takaisin perusasioihin

Kahta päivää hallitsevien teemojen osalta tutut ystävät palasivat seuraavissa muodoissaan. maksut ja automaatio. Niiden paluu keskustelun keskiöön on järkevää. Lohkoketjujen, vielä tuntemattomien teknologioiden ja pilvipalveluihin siirtymisen kaltaiset aiheet ovat epämääräisiä, jopa hypoteettisia. Maksaminen ja automatisointi eivät ole kumpaakaan.

Koko huippukokouksen keskeisenä ajatuksena oli, että muutos on iteratiivinen prosessi. Automatisoinnilla voi olla kallis hinta, mutta sen hyödyt ovat rajattomat, ja mikä tärkeintä, se voidaan toteuttaa pienissä paloissa.

Kun valtiovarainministeriön osastot eri puolilla maata ovat havainneet, mitä tarkoittaa se, että tietokoneohjelmat hoitavat muutamassa sekunnissa tehtäviä, jotka ennen veivät valtiovarainhoitajilta itseltään tuntikausia, käyttöönotto on ollut laajaa. Samoin uuden rahoitusteknologian kyvyt käsitellä rajatylittäviä maksuja ennätysajassa ja tarjota reaaliaikainen näkyvyys käteisvarojen tilanteesta ovat osoittautuneet liian vastustamattomiksi.

Vuoden 2019 valtiovarainhallinnon johtajien huippukokouksen viesti kotiinpäin oli, että konsolidointi. On olemassa lukemattomia tekniikoita, joista osa on vasta kehitteillä, nopeammat maksut ja automaatio ovat edelleen ratkaisuja, jotka vievät ammattikuntaa eteenpäin.

Ajattele integraatiota

AccessPayn lähestymistavassa ei ole kyse mielivaltaisista teknisistä investoinneista tai nykyisten pinojen päällekkäisyyksistä. Lähestymistapa perustuu konsolidointiin ja integrointiin. Ymmärrämme myös tarpeen kehittää kattavia investointitapauksia, jotta rahoitusosastot voivat hyötyä ratkaisuistamme.

Vaikka tämänvuotisessa huippukokouksessa käydyt keskustelut osoittavat, että näiden investointitapausten luominen on monille varainhoitajille melko vaikea tehtävä, kun voidaan osoittaa, että tehokkuus paranee koko rahoitus- ja kassanhallintatoiminnoissa, tämä rahoituksen näkyvyys tehostuu, pankkiyhteys on virtaviivaistettu ja ennakoiva riskienhallinta on otettu käyttöön, tapausta on helpompi rakentaa.