En guide för tidiga användare till verktyg för kontantanalys

För finanspersonal som är redo för digital omvandling - Bör du modernisera dina system med ett automatiserat verktyg för kontantanalys?

Fyll i formuläret för att se.

På grund av stränga krav på bokföring och hantering av kontanter och likviditet har finans- och skattepersonal alltid haft ett öga på data. Efter finanskrisen har dock deras beroende av data ökat i takt med att roller och ansvarsområden har utvecklats.

Förutom den traditionella finansverksamheten förväntas CFO:er, finansdirektörer och corporate Treasurers nu ta ett större ansvar för finans- och riskhantering och spela en mer strategisk roll i företagsstyrningen.

Ledare och styrelser över hela världen börjar bli försiktiga när det gäller användningen av kontanter i företagens balansräkningar. I kombination med en alltmer volatil valutamarknad och en osäker makroekonomisk miljö uppmanas finans- och finanspersonal att spela en mer strategisk roll.

För att förbli konkurrenskraftiga och se till att de fattar smarta och styrda beslut är det viktigt att få tillgång till data i rätt tid - det är här som Automated Cash Analytics Tools kommer till sin rätt.

Dela med dig av kärleken: Om du tycker att informationen i den här kostnadsfria e-boken är användbar, behåll den inte för dig själv. Berätta för dina vänner, kollegor och andra inom finans och finansförvaltning.