8 december 2018

Hur du bygger upp ditt finansteam för det 21:a århundradet

Företagets kassörers roll har utvecklats under det senaste decenniet.

Finanscheferna har varit tvungna att bli riskchefer, rådgivare i företagsstrategier, efterlevnadsansvariga, datavetare, tillsynsmyndighetsansvariga och likviditetsriskansvariga - allt utöver de traditionella färdigheter som deras roller krävde.

Problemet med detta är att en del av de mer traditionella färdigheterna i Företagets kassör. har fått stå tillbaka, kanske inte mer än förmågan att hantera en miljö med stigande räntor.

Hantering av ränta och risk inom den digitala finansförvaltningen

Att hantera räntor är alltid en riskfylld affär. Och det är något som många av de nya finanspersonalen aldrig har behövt arbeta med på det sätt som krävdes före 2007.

Billigare, mer traditionella kapitalmarknads- och finansieringsuppgifter har minskat med tanke på förekomsten av billig finansiering över natten.

Den dåliga nyheten för skattemyndigheter världen över är att vi nu med största sannolikhet står inför en period av stigande globala räntor. Och stigande räntor medför ytterligare problem.

Men det uppstår problem eftersom många finansförvaltare aldrig har varit fullt utrustade för att hantera dessa utmaningar, för att inte tala om de nya ansvarsområden som har tillkommit sedan 2009.

När de globala räntorna stiger ökar risknivån exponentiellt. Detta beror på den räntespread som bankerna tillämpar utöver centralbankens basränta för att få fram sin standardränta för bankavgifter.

Historien visar att spreaden vanligtvis ligger kring 1 1 % när basräntan är lägre än 1 %. Men när basräntan stiger till 3% är det troligt att det blir mer som 1,5% spread över basräntan. Och när basräntan är 5% kan spridningen lätt vara mer än 2%.

Vad innebär detta för mitt finansteam?

Först och främst blir finansieringen dyrare. Men det är en balansgång. Kostnaden för förlorade möjligheter att investera det maximala tillgängliga saldot blir ännu viktigare.

Därför blir det oerhört viktigt för kassörer att få mer pengar investerade utan att överbelasta kontona. Finansförvaltaren måste fatta beslut i rätt tid när det gäller kvittning av saldon och centraliseringen av verksamheten blir alltmer kritisk.

Förr var det så att finansförvaltare bara "hade näsa" för den här typen av uppgifter, men det räcker inte längre. Styrelsen och tillsynsmyndigheten vill se evidensbaserade investeringsstrategier.

Med en stigande våg av utmaningar vid horisonten är det dags att ändra tillvägagångssättet. Och svaret ligger i automatisering och analys.

Den stigande räntenivån kommer att skapa både risker och möjligheter, så optimala Treasury-team kommer att behöva fokusera på aktiviteter som ger mervärde, vilket innebär att allt annat kan och bör automatiseras.

För att möjliggöra detta bör införandet av automatisering fokusera på tre nyckelområden: riskhantering, dataanalys och koncentration av medel.

Riskhantering: Krisen flyttade fokus från avkastning på eget kapital till likviditet. Det finns automatiseringsverktyg Nu kan du automatisera din likviditetsrapportering baserat på fördefinierade regler, exponeringar och gränser. Rapportering av undantag, nu behöver kassören bara ingripa när ett problem uppstår, vilket ger honom mer tid att fokusera på avkastning på marknaden.

Analys av data: Krisen och de låga räntorna innebar att kassörer slutade att jaga sina operativa team lika hårt för att få tidiga positioner, eftersom det inte fanns något verkligt incitament att handla på marknaden tidigt på dagen. När räntorna återkommer vill man inte att analytikerna ska ägna timmar varje morgon åt att samla in uppgifter om den sista nattens saldo och generera en siffra som redan är föråldrad när den produceras. Vad du vill ha är en definitiv centraliserad kontantposition när du kommer till ditt skrivbord på morgonen.

Koncentration av medel: Automatiserad verktyg för analys av kontanter och likviditet kommer att hjälpa finansavdelningen att snabbt och enkelt identifiera fickor med oinvesterade kontanter som finns runt om i bankområdet. Med hjälp av analyser som belyser vilande kontanter kan kassaförvaltare lyfta fram krav på ytterligare bankprodukter och -tjänster, t.ex. notional pooling och cross-currency pooling, och förhandla om bankavgifter.

Det råder ingen tvekan om att automatisering har potential att frigöra resurser i finansförvaltningen och att detta bara kommer att bli mer framträdande i takt med att räntorna stiger.