18 november 2020

Säkerhetskonsekvenserna av Covid19 och distansarbete för ekonomifunktionen

I vårt senaste blogginlägg undersöker vi varför det är bättre att förebygga än att bota bedrägerier.

Det går inte att förneka att Covid har påverkat alla delar av våra liv. När det gäller arbetslivet är det svårt att föreställa sig att saker och ting ska bli som förut, särskilt när det gäller kontorsarbete.

Så vad händer med delade tjänster eller globala affärstjänster, där man traditionellt trodde att fysisk närhet var avgörande för att många processer, särskilt mer komplexa, skulle kunna genomföras effektivt?

Ett av de mest kritiska områdena i en miljö med delade tjänster måste väl vara att se till att avdelningens ekonomikontingent är så säkert som möjligt för att minimera bedräglig verksamhet?

Enligt en färsk rapport från Gartner Endast 13% av ledarna för delade tjänster rapporterar att bedrägerierna har ökat i samband med övergången till distansarbete.. Kanske är det inte så brådskande som vi har blivit förledda att tro...

Men när vi ser hur mycket bedrägerier har korrelerat med ökningen av hemarbete i år (Insats mot bedrägerier rapporterade att de fick in 3 916 rapporter om cyberbrott bara under den första månaden av låsningen) måste säkerheten vara ett större bekymmer.

När vi tar en ny titt på Gartners rapport visar den att ytterligare en 37% av ledarna är osäkra på om bedrägerierna har ökat eller inte, vilket ger upphov till den oroväckande möjligheten att bedrägerierna har ökat, utan att upptäckas.

För att få en trygghet för alla team för delade tjänster och för den större organisationen där de ingår är det viktigt att rätt verktyg finns på plats för att säkerställa att det finns en säker miljö för att hålla betalnings- och inkassoprocesserna på ett säkert sätt.

Dessa team måste kunna överföra filer på ett lika säkert sätt i nätverket som de kan göra på kontoret.

Med tanke på att det finns allt fler dåliga aktörer som lurar och farorna med att teammedlemmar använder sina egna enheter för att få tillgång till känsliga betalningar och inkassodata måste extra försiktighetsåtgärder vidtas, till exempel proaktiva och förebyggande flaggor som markerar potentiellt bedrägliga aktiviteter och felaktiga transaktioner.

Detta kan se till att ekonomiteam får automatiska varningar i realtid, vilket gör det möjligt att vidta åtgärder omedelbart eller att förhindra en händelse helt och hållet.

Om du vill veta mer om hur du kan se till att ditt företag har säkerhet i banknivå och säker kryptering av betalningsfiler för att förhindra överträdelser från tredje part kan du boka in en demo med en av våra specialister inom finans och finansförvaltning nu.