12 oktober 2016

Hur du automatiserar Bacs och Faster Payments

För att helt automatisera Bacs Direct Debit, Direct Credit eller Faster Payments-transaktioner behöver ditt företag två viktiga delar:

1. Ett Bacs servicenummer
2. Tillgång till en HSM (hårdvarusäkerhetsmodul).

Vad är ett Bacs servicenummer?

A SUN (Service User Number, ibland kallat Originator ID) är ett unikt, sexsiffrigt nummer som identifierar det företag som betalar eller tar emot pengar genom Bacs- eller Faster Payment-transaktioner.

All kommunikation med Bacs kräver en SUN, som används för att registrera varje enskild transaktion. SUN-uppgifter lagras också i en databas som underhålls av Bacs.

Banken använder sedan SUN för att hitta det företagsnamn som ska visas på betalarens eller betalningsmottagarens kontoutdrag.

Om betalningen senare debiteras av kunden (i händelse av en Direktdebitering fel) används SUN på betalningen för att identifiera det företag som är ansvarigt för återkravet.

Vad är ett smartkort?

Ett smartkort är en säkerhetsanordning som används av företag för att validera och autentisera elektroniska betalningar och banktransaktioner.

Det är en enhet i kreditkortsstorlek som innehåller ett minneschip som lagrar säkerhetsnycklar, vilket möjliggör kryptering och autentisering av transaktioner när den är ansluten till en Smart Card-läsare.

Den ger ett förbättrat skydd, men används av finanspersonal för att manuellt godkänna inlämning av betalningar och inkassokrav, och därför är fullständig automatisering omöjlig.

PROS
- Godkännande av en person
- Ingen hårdvaruinfrastruktur
- Billig installationskostnad

CONS
- Kort (eller polletter) kan lätt förläggas.
- Kortet måste vara inkopplat för att godkänna
- Mänskliga fel och glömda lösenord

Vad är en HSM?

En HSM-modul (Hardware Security Module) är en maskinvarubaserad säkerhetsenhet som genererar, lagrar och skyddar kryptografiska nycklar. Den utgör grunden för en säker certifieringsmyndighet på hög nivå.

HSM används av finansinstitut, banker, den offentliga sektorn, utbildningsinstitutioner och företag för säker autentisering och filöverföring och är mer robust och säker än andra PKI-enheter, t.ex. smartkort.

HSM ger en högre säkerhetsnivå än säkerhetstokens eller smartkort och är avgörande för att kunna behandla betalnings- och inkassofiler utan att behöva släcka. Företag kan använda HSM i "obevakat" läge, vilket innebär att det inte krävs något mänskligt ingripande för att skicka in en fil.

PROS
- Automatisera Bacs-anmälningar - direkt genomgående behandling
- Fjärråtkomst utanför anläggningen - var som helst, när som helst
- Förbättrar effektiviteten och minskar manuell input
- Helt automatiserade inlämningar utan manuella processer
- Maskinvara som är manipuleringssäker
- Kryptering med hög säkerhet

CONS
- Det kan vara dyrt att installera hårdvara på plats
- Styrs av central administration
- Inköp av HSM-certifikat från banken
- Hårdvaruinfrastruktur som ska underhållas

Med AccessPay kan du få tillgång till alla fördelarna med en molnbaserad HSM utan att behöva investera i eller underhålla någon hårdvara.

Om du ansluter dig på distans till AccessPays värdbaserade HSM-tjänst behöver du bara köpa ett certifikat från din bank.

Nu när du känner till kraven för att automatisera Bacs betalningar och indrivningar kan du ta det första steget!

För mer information om vår programvara för Bacs-godkända, betalningar och inkasso, Registrera dig för en live-demo.