3 mars 2021

Partner eller konkurrent: Ett dilemma för den moderna ekonomichefen

Genom att införa ny teknik skapas snabbare och effektivare processer som ger CFO:erna en konkurrensfördel.

Men att ta det steget är ofta lättare sagt än gjort.

Stora företag har gamla system - som är svåra att integrera - och är ofta beroende av team som utför tidskrävande manuella uppgifter.

Moderna ekonomichefer vet att det är dags att investera i digital omvandling, oavsett om det handlar om ett smartare sätt att översätta data, automatisera betalningar eller förbättra synligheten av kontanter.

Men om CIO säger att det kan göras internt, bygger du då din egen lösning eller samarbetar du med en FinTech-expert?

Viktiga faktorer att ta hänsyn till

Enligt KPMG 55% av finansinstituten samarbetar för närvarande med nystartade FinTech-företag, varav 32% samarbetar med storskaliga aktörer som inte är finansinstitut.

Murray Raisbeck, tidigare medledare för KPMG:s globala FinTech-verksamhet, säger: "Resursintensiteten i byggmetoden och utmaningarna i samband med upphandling (integration, kulturell missanpassning, riskhantering, den tid som krävs för att uppnå synergier) är skälen till att många finansinstitut istället har fokuserat på en partnerskaps- eller samarbetsmodell för FinTech-innovation - en trend som förväntas accelerera i framtiden."

Ledning från fronten

Detta kanske inte låter som ett vanligt CFO-område, men förväntningarna förändras.

Även om det är frestande att hålla sig till traditionella finansuppgifter och delegera, finns det ett tydligt mandat för CFO:er att nu ta ledningen och driva denna förändringsagenda framåt.

Enligt McKinsey & Company:  "Dagens vd:ar och styrelser säger att de vill att CFO:er och ekonomifunktionen ska ge beslutsunderlag i realtid och med hjälp av data."

Många i denna roll nöjer sig dock med att överlåta digitala förbättringar till andra avdelningar eftersom de "inte vet var de ska börja".

"CFO:er måste experimentera, annars riskerar de att hamna på efterkälken i förhållande till andra funktionella grupper i organisationen och andra företag i branschen, vars digitala omvandlingar redan har inletts.

"Annars riskerar de att förlora ett gyllene tillfälle att hjälpa till att driva affärsplanen."

Fördelarna med att använda en FinTech

FinTechs, som t.ex. AccessPayfinns för att lösa företagens problem för CFO:er.

På samma sätt som företagsföretag är jurister eller globala tillverkare, digitaliserar vi finansfunktioner. Och vi är utmärkta på det.

Caroline Meredith, försäljningsdirektör på AccessPay, anser att taktisk outsourcing är viktigt för företag.

Hon sade: "Varför ska man som företag slösa tid på att försöka modernisera sin ekonomifunktion själv när det finns experter på området som redan har löst problemet?

"Vi kopplar ihop ekonomiteam med banker och erbjuder en lösning för kontanthantering som förbättrar insynen och säkerheten för ekonomicheferna. Att utveckla en liknande lösning internt skulle ta flera år och kräva mycket extra resurser."

AccessPay grundades 2012 och förändrar hur företagsbankverksamhet fungerar - med en plattform för betalningar och kontanthantering som är mer integrerad, intelligent och säker.

Caroline Meredith, AccessPay

 

Samarbeta för bästa lösningar i klassen 

AccessPay också samarbeta med andra FinTechs, t.ex. Fennech Financial, i specifika omvandlingsprojekt där det behövs en digital bankanslutning.

Fennech tillhandahåller tjänster för företagstransaktioner till ett antal blue chip-kunder och är en av våra många Strategiska partner, inklusive ERP-konsulter och programvaruförsäljare.

Max Pell, chef för partnerskap på Fennech Financial sade: "Vårt partnerskap med AccessPay innebär en verklig förändring jämfört med våra konkurrenter, både när det gäller snabbhet och kostnad.

"Vi har båda byggt upp system från grunden som är sofistikerade men snabba att installera tack vare den senaste tekniken, så det finns en verklig konkurrensfördel i att samarbeta med varandra när det gäller snabbhet på marknaden."

Som experter sparar vår teknik redan hundratals timmar i produktivitet för CFO:er och är redo att implementeras - i stället för att spendera månader på interna utvecklingskostnader.

Det betyder inte att det interna alternativet inte kommer att fungera, men som Max påpekar tar det oftast längre tid än väntat eftersom interna IT-team måste jonglera med prioriteringar, begränsade resurser och talanger.

Han ler: "Jag brukar bara vänta på telefonsamtalet sex månader senare från CIO för att få veta att de fortfarande inte har kommit igång med projektet och att vi kan hjälpa till."

Max Pell, Fennech Financial

Viktiga slutsatser

Oavsett om du väljer att konkurrera eller samarbeta lönar det sig för dig som ekonomichef att sätta dig in i möjligheterna och förstå ditt företags framtida mål.

Att samarbeta med en FinTech är ofta en strategisk och inte en taktisk åtgärd, så det måste stämma överens med långsiktiga affärsmål snarare än att ses som en "snabb lösning".

Max ger råd: "Fråga dig själv om jag går till vd:n och börjar prata om finansiell omvandling, kommer det att slå an hos dem?"

För mer information, lyssna på podcasten AccessPay på vår YouTube kanal.