Lediga tjänster

Analytiker för intern IT-support

Översikt:

Vi söker en samarbetsvillig och entusiastisk person som vill ingå i teamet och arbeta med viktiga intressenter i hela verksamheten. Du kommer att ha en förståelse för teknik som helhet och kunna ge stöd till verksamheten i stort med dagliga tekniska frågor och större projekt.
 
Personalen kommer att ansvara för att ge teknisk support på plats till AccessPays personal samt för att underhålla och stödja den befintliga infrastrukturen på plats dagligen.
 
Erfarenhet av att arbeta med och använda programvaror som Active Directory (AD) och Office 365 är en fördel men inget krav. Den idealiska kandidaten ska kunna arbeta med alla interna intressenter och AccessPay-anställda för att stödja och underhålla interna system och hårdvara.
 
Det krävs en förmåga att hantera flera arbetsflöden för att se till att de dagliga operativa uppgifterna inte väsentligt påverkar långsiktiga mål och projekt.

Uppgifter och ansvarsområden:

 • Arbeta i samarbete med ett team för att se till att de dagliga affärsfrågorna löses i tid.
 • Hjälpa till med att bygga, avbilda, konfigurera, underhålla och reparera datorer på kontoret och på distans.
 • Arbeta med att lösa 1st Line supportärenden.
 • Felsöka en mängd olika hårdvaru-, mjukvaru- och nätverksfrågor.
 • Stötta användarna vid installation av nya eller nya arbetsstationer och mobila/VOIP-telefoner.
 • Användar- och systemadministration för alla interna tillämpningar.
 • Övervaka IT-infrastrukturens prestanda och IT-systemens säkerhet för att identifiera, lösa och eskalera potentiella problem.
 • Bistå vid utformning, konfiguration, testning och förvaltning av säkra processer och verktyg för IT-infrastruktur.
 • Hantera och upprätthålla lämpliga lagernivåer av datorer, laddare och tillbehör och identifiera lagerbrister som behöver fyllas på. Hjälpa till med introduktionsprocessen för nyanställda och se till att alla datorer, bärbara datorer, programvara, kringutrustning och konton fungerar första dagen.
 • Hjälpa till med att upprätthålla korrekta checklistor för IT och annan dokumentation.
 • Hjälpa till med att upprätthålla inventeringen av IT-tillgångar och se till att alla flyttningar, tillägg eller borttagningar av utrustning registreras på lämpligt sätt.

Erfarenhet krävs:

 • Erfarenhet av att arbeta med och administrera Active Directory (AD) och Office 365.
 • Intressera dig för datorer, nätverk och förändringar inom IT-branschen.
 • Kunskap om Windows 7, 8, 10 och 11.
 • Villighet att lära sig och ta till sig ny kunskap.
 • Förmåga att proaktivt hantera uppgifter och prioritera sin egen arbetsbelastning.
 • Erfarenhet av nätverk och nätverksadministration.
 • Erfarenhet av support/kundtjänster.
 • God förmåga att kommunicera och arbeta i grupp.


Ansök nu