Finansiell omvandling frigjord

EP 7: De intensifierade valutautmaningarna för företag år 2023

FTU Episode 7 - De intensifierade valutautmaningarna för företag år 2023: Hur man förhindrar att valutarörelser påverkar resultatet.

Hög inflation, stigande räntor och geopolitiska frågor kommer att fortsätta att dominera valutamarknaden under 2023. FX har vuxit fram som en strategisk prioritering för högre finanschefer runt om i världen. I det här avsnittet talar vi med Eric Huttman från MillTechFX (en FX-as-a-Service-pionjär som gör det möjligt för företag att få tillgång till valutakurser från flera banker via en oberoende marknadsplats).