Finansiell omvandling frigjord

EP 5: Digitalisera din betalnings- och avstämningsprocess med Great Places

Vi träffade Denise Campbell, chef för finansförvaltningen, för att diskutera de utmaningar hon har mött när hon har skött den interna finansverksamheten på Great Places.