Finansiell omvandling frigjord

EP 6: Att bygga upp en operativ motståndskraft inom finansiella tjänster

Hur man digitaliserar processer för att undanröja risker med Corporate-to-Bank-integration  

Finansföretagen genomgår en digital omvandling för att bygga mer flexibla, automatiserade och motståndskraftiga processer till 2025 (om inte tidigare!).  Att uppnå operativ motståndskraft inom finansfunktionen har nu högsta prioritet.