Finansiell omvandling frigjord

EP 3: Vad är inbyggd företagsbankverksamhet?

I det här direktsända avsnittet gick AccessPay in på moderna finans- och kassateamens största utmaningar inom företagsbankverksamhet - och hur de kan lösas genom att ansluta sig till den fjärde bankvågen.