Finansiell omvandling frigjord

EP 9: Effektivisering av övergången till ISO20022

Finance Transformation Unlocked Episod 9: Effektivisera övergången till ISO - Hur kan företag använda filomvandlingsteknik för att förenkla ISO20022-migrationen.

Vill du hålla dig i framkant när det gäller finansiell kommunikation och transaktioner? Då är vårt kommande webbseminarium om ISO 20022 det rätta för dig!