Finansiell omvandling frigjord

EP 8: Att bygga upp en modern finansfunktion

Finance Transformation Unlocked Episod 8 - Att bygga en modern finansfunktion: Hur man attraherar och behåller rätt talanger i den digitala tidsåldern.

Ekonomifunktionens effektivitet är en bra indikator på hur framgångsrik (eller misslyckad) resten av verksamheten är. Det är viktigt att modernisera denna funktion för att uppnå full effektivitet.

I det här avsnittet diskuterar vi de "mänskliga" aspekterna av modernisering med Daniel Eaton, specialist på talanganskaffning för finansfunktioner och Operations Director på Michael Page.