Stena Line seglar mot framgång med AccessPay

"
"Jag är mycket nöjd med AccessPay, systemet är mycket lätt att använda och det gör administrationen av betalningar mycket enklare."

Csilla Nemeth, controller för ekonomisystemet

Stena Line är ett världsledande färjerederi med närvaro över hela Europa. Med sina 21 strategiskt belägna färjerutter och 5 600 anställda är Stena Line en extremt snabbfotad företagsorganisation som transporterade 7,6 miljoner passagerare, 2,1 miljoner fraktenheter och 1,7 miljoner bilar bara under 2018.

 

Problem på öppet hav

Behandling av internationella löner och inhemska autogirobetalningar är avgörande för Stena Lines globala affärsmodell eftersom deras kontor sträcker sig över hela Europa. Men när Stena Lines bank valde att dra in sin kapacitet för internationella betalningar riskerade Stena Line att förlora sina globala förbindelser.

"Vår tidigare leverantör gick från en svensk bas till enbart Storbritannien, vilket innebar att deras europeiska betalningsfunktion försvann."

En alternativ lösning behövdes snarast möjligt för att återintegrera Stena Lines globala banker och backoffice-system. Utan en global insamling skulle Stena Lines dagliga processer bli allvarligt störda, vilket skulle leda till betydande intäktsförluster och skada på anseendet.

 

En lösning är i sikte, alla ombord.

"Det var viktigt att vi kunde göra internationella löneutbetalningar eftersom vi har kontor och personal över hela Europa."

AccessPays världsledande bankintegrationsplattform mobiliserades omedelbart för att på ett smidigt sätt återskapa integrationen mellan Stena Lines backoffice och Bacs.

"Vi behövde en lösning som lätt kunde anpassas till Stena Lines affärsmodell och som skulle orsaka minimala interna störningar."

Vår internationella integrationsförmåga var dock inte den enda faktor som lockade Stena Line, utan det fanns också en tydlig teknisk drivkraft bakom partnerskapet.

Vid tiden för denna förändring drev Stena Lines IT-avdelning aktivt ett digitalt omvandlingsprojekt för hela företaget i syfte att förbättra effektiviteten och säkerheten.

Stena Lines interna IT-team undersökte flera olika lösningar innan de beslutade att AccessPays mjukvara erbjöd de mest framtidssäkra möjligheterna samtidigt som den hade ett viktigt säkerhetsfokus.

 

Sätt segel med AccessPay

Att byta viktiga affärskomponenter, t.ex. en bank, kan skapa katastrofala störningar och förseningar i alla företag. Men med AccessPays integrationslager kunde Stena Line behålla sin befintliga bankinfrastruktur i stället för att behöva göra en störande omvälvning.

"Jag är mycket nöjd med AccessPay, systemet är mycket lätt att använda och det gör administrationen av betalningar mycket enklare."

Oavsett om det handlar om att hantera betalningar eller garantera bekvämlighet är det en grundläggande del av varje framgångsrik organisation att snabbt och effektivt uppfylla kundernas krav, något som Stena Line värdesätter högt.

Stena Line ökade sin kundrelation genom att snabbt och säkert uppfylla grundläggande krav samtidigt som de utökade sina intäktsströmmar genom att tillhandahålla en friktionsfri inkassoprocess. Oavsett om det handlar om att segla över hela världen eller optimera affärsprocesser är uppkoppling kärnan i Stena Lines verksamhet.

 

Se hur AccessPay kan hjälpa ditt företag

Ta kontakt ➜