ITV sparar 25 timmar i veckan på att hantera bankverksamheten med AccessPay.

"
"ITV använder AccessPays kontanthanteringsfunktion hela dagen, varje dag."

Karen Fagan, chef för finansförvaltningen

Som en global enhet övervakar ITV:s finans- och kassateam tusentals löne-, leverantörs- och talangtransaktioner varje månad. ITV:s team behövde en lösning för företagsbankverksamhet för att stödja företagets tillväxt och för att bättre kunna hantera betalningar och kontanthantering.

Genom att arbeta med AccessPay ITV har kunnat hantera både internationell transaktionshantering och synlighet för kontanter i flera hundra dotterbolag utan att behöva öka antalet anställda. AccessPay-plattformen gör det möjligt för ekonomi- och finansteamet att hantera kontanter och betalningar för 300 enheter i 20 olika länder genom att ansluta till mer än 10 banker via SWIFT-nätverket.

Fördelarna är trefaldiga: ITV kan smidigt hantera direkthantering av betalningar, samtidigt som de tillhandahåller bankanslutningar som förbättrar synligheten av kontanter och möjligheterna till bankavstämningar. Projektet för omvandling av finansverksamheten leddes av Karen Fagan, ITV:s chef för Treasury Operations. Teamet har helt anammat teknikskiftet och använder AccessPays verktyg för kontanthantering "hela dagen, varje dag".

 

Katalysatorn för förändring

I takt med att ITV utvecklades från ett traditionellt brittiskt TV-bolag till en global verksamhet behövde deras ekonomifunktion också utvecklas för att möta de förändrade kraven i verksamheten. År 2015 insåg Karen att den digitala omvandlingen måste stå i förgrunden för att stödja företagets övergång.

Detta innebar att teamet behövde betydligt mer flexibilitet än vad deras tidigare lösningar gav dem, från integrationsnivån mellan deras centrala ekonomisystem och deras bankverksamhet till den grad av centralisering som krävdes för att förbättra effektiviteten i hela teamet, vilket i huvudsak skulle kunna frigöra personalen från manuella dataprocesser för att leverera mer värdefulla uppgifter.

När ITV:s tidigare leverantörsavtal gick ut tog Karen tillfället i akt att omvandla ITV:s finans- och kassaförvaltning och började leta efter en ny banklösning för företag som kunde leverera den funktionalitet som teamet behövde för att bli mer effektivt, kostnadseffektivt och riskmedvetet.

Syftet var att centralisera flera finansfunktioner - bland annat globala lönelista behandling, leverantörsbetalningar, betalningar till finansförvaltningen och kontanthantering.

"Det verkade vara ett perfekt tillfälle för oss att se vad som fanns där ute och vilka bättre lösningar vi kunde hitta."

 

Behandling av betalningar med AccessPay

Genom att centralisera länken mellan ITV:s ERP-, TMS- och HCM-system och deras företagsbank via AccessPay sparar deras ekonomi- och kassateam nu 4-5 timmar per dag, bara genom att de slipper manuell datainmatning. Det är 25 timmar i veckan.

AccessPay-plattformen hanterar samtidigt betalningar i över 20 länder för ITV och ger tillgång till flera betalningssystem via en plattform - inklusive BACS, Faster Payments, SWIFT, SEPA och ACH. Detta ersätter behovet av manuell inmatning via bankportaler online, vilket sparar tid och pengar för att i slutändan ge tid tillbaka till teamet så att de kan fokusera på mer analytiska och strategiska uppgifter.

För en högprofilerad organisation som ITV är säkerhet och efterlevnad också av största vikt för att upprätthålla deras rykte. Med AccessPay kan teamet uppfylla strikta säkerhetskrav för att minska risken för både bedrägerier och fel. Inte bara genom att de har möjlighet till direkt bearbetning, utan också genom den bankmässiga säkerhet som är inbyggd i deras lösning, från datamaskning och kryptering till en kontrollerad, väggbaserad strategi för godkännanden. Granskningen underlättas också med en tydlig pappersspårning och ytterligare granskningsmöjligheter som stöd för båda grupperna.

"Det verkade bara vara en väldigt enkel förändring för oss."

 

En global lösning för kontanthantering

Vår hantering av likvida medel Lösningen passade också till ITV:s nya arbetssätt, där alla deras banker och många konton i flera länder centraliserades.

I stället för att förlita sig på tidskrävande processer har ITV nu automatisk insyn i sin kassaposition i hela koncernen, med tillgång till både dagliga och intradagliga saldon, samt automatiserad inmatning av kontoutdrag för att stödja avstämningar.

 "Du loggar in och vet exakt hur mycket pengar du har i gruppen. Vi kan inte bara se de betalningar som har gjorts, utan också få bekräftelser från banken. När MT942:er kommer in under dagen uppdateras vår position, så det är en mycket viktig del av hanteringen av kontanter."

 

Förbättra avstämningen

En annan användbar funktion för ITV är de förbättringar som detta ger deras avstämningsprocesser, genom att ansluta till SWIFT-nätverket via AccessPay är avstämningen 95% snabbare.

"AccessPay hjälper oss att få synlighet i alla våra regioner genom att koppla in alla våra banker via MT940, till alla banker som vi skickar dagliga utdrag till. Från detta kan vi se alla rörelser och sedan gruppera bankkonton efter bank eller valuta.

Vi kan också märka per kontotyp så att vi får en verklig bild av var pengarna finns och vad de behövs för. Plattformen hjälper oss att förstå var pengarna finns och var flaskhalsarna finns."

Vi är stolta över att ha ett så långvarigt partnerskap med ITV som sträcker sig över 6 år. Samtidigt som ITV framgångsrikt har tillhandahållit lösningar för att stödja tillväxten och omvandlingen av deras finans- och finansverksamhet har ITV gett AccessPay ett ömsesidigt värde; de har haft värdefulla bidrag till vår egen utvecklingsplan, tillsammans med många andra kunder.

 

Se hur AccessPay kan hjälpa ditt företag

Ta kontakt ➜