3 aug 2023

5 dingen die je moet weten over SOx-naleving in het VK

Onlangs sprak ons hoofd GRC & Security met de CEO van AccessPay, Anish Kapoor, over UK SOx, met de nadruk op wat de nieuwe regelgeving betekent voor Finance & Audit Directors en het huidige betalingslandschap. We hebben hun gesprek opgenomen om de belangrijkste punten toegankelijk te maken voor alle organisaties die er mogelijk mee te maken krijgen.

 

Mark: "Anish, zou je ons een kort overzicht willen geven van SOx in het VK?"

 

Anish:

"In het kielzog van een uitgebreide herziening van auditpraktijken onder leiding van Sir Donald Brydon in 2019, heeft het Verenigd Koninkrijk zijn nieuwe Corporate Governance Regime onthuld, onofficieel bekend als UK SOX vanwege de gelijkenis met de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOx). Deze ontwikkeling is bedoeld om de normen voor corporate governance in het hele land te vernieuwen en te versterken.

Een van de belangrijkste doelstellingen van SOx in het VK is om de regelgeving van het land meer in lijn te brengen met de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOx). Er is echter enige bezorgdheid geuit over de vraag of het Britse regime wel zo ver zal gaan als zijn Amerikaanse tegenhanger, met name wat betreft de vereisten voor externe assurance vanwege mogelijke kostenimplicaties en praktische uitdagingen.

Een belangrijk aspect van het nieuwe regime is de oprichting van een speciaal regelgevend orgaan, de Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA). Dit is een cruciale verandering, aangezien het de Financial Reporting Council (FRC) vervangt, die sinds 1990 bestond.

De invoering van UK SOx betekent een ommekeer in de corporate governance-praktijken en heeft tot doel de transparantie, verantwoording en het vertrouwen binnen het Britse bedrijfsleven te vergroten."

 

Mark: "Waarom heeft de regering besloten om UK SOx te implementeren?"

 

Anish:

"De tekortkomingen in het huidige Britse toezichtsmodel hebben verstrekkende gevolgen gehad voor bedrijven, leveranciers en particulieren in het hele land. Een evaluatie van het systeem heeft significante tekortkomingen aan het licht gebracht, met name in de effectiviteit van audit- en governancecommissies, die er niet in zijn geslaagd om betrouwbare zekerheid te verschaffen.

Dit gebrek aan toezicht heeft geleid tot onverwachte bedrijfsfaillissementen, met gevolgen die verder reiken dan de onmiddellijke impact op het failliete bedrijf. De rimpeleffecten hebben andere bedrijven, leveranciers en zelfs individuen getroffen die geen directe connectie hadden met de failliete bedrijven.

Vergelijkbaar met de inwerkingtreding van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOx) na faillissementen van grote Amerikaanse bedrijven, hebben de tekortkomingen binnen het Britse toezichtsmodel de behoefte aan hervormingen en robuustere regelgevende maatregelen onderstreept."

 

Mark: "Waarom moet UK SOx een topprioriteit zijn voor financieel directeuren en auditcommissies?"

Anish:
"De Audit, Reporting, and Governance Authority (ARGA) staat op het punt om belangrijke veranderingen te brengen in bedrijfsrapportages door de transparantie en verantwoordingsplicht te verbeteren. De overheid wil strengere regels opleggen, met speciale aandacht voor openbaarmakingsvereisten en controlemaatregelen.

Onder de voorgestelde hervormingen zullen bedrijven die binnen het toepassingsgebied vallen hun reserves openbaar moeten maken en uitleg moeten geven over de langetermijnaanpak van het bestuur ten aanzien van het rendement voor aandeelhouders. Daarnaast zullen bestuurders expliciet de rechtmatigheid moeten bevestigen van voorgestelde dividenden en van dividenden die in de loop van het jaar zijn uitgekeerd.

Bovendien wordt verwacht dat de reikwijdte en de controlevereisten in de toekomst zullen toenemen, wat aangeeft dat de overheid een verantwoordelijker ondernemingsklimaat wil stimuleren. Niet-naleving of onvoldoende voorbereiding om aan deze verplichtingen te voldoen, kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven.

Om effectieve handhaving te garanderen, zal de ARGA gemachtigd zijn om wijzigingen in bedrijfsrapporten en -rekeningen door te voeren zonder een beroep te hoeven doen op gerechtelijke bevelen. Bovendien zal de autoriteit de beknopte bevindingen van elk onderzoek openbaar kunnen maken, waardoor meer transparantie in het financiële landschap wordt bevorderd.

Met deze initiatieven wil de overheid de integriteit van de bedrijfsrapportage vergroten en het vertrouwen in financiële informatie versterken. Door bedrijven ter verantwoording te roepen, wil ARGA vertrouwen wekken en een cultuur van verantwoord ondernemingsbestuur bevorderen."

 

Mark: "Op wie heeft UK SOx invloed?"

 

Anish:

"Organisaties van openbaar belang (OOB's) worden beschouwd als belangrijke economische actoren en kunnen grootschalige ontwrichting veroorzaken als ze omvallen. In het Verenigd Koninkrijk worden OOB's momenteel gedefinieerd als entiteiten met overdraagbare effecten die genoteerd zijn op een gereguleerde markt in het Verenigd Koninkrijk, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Deze definitie omvat entiteiten met meer dan 750 werknemers en een jaaromzet van meer dan £750 miljoen.

De voorgestelde wijzigingen suggereren echter dat elke particuliere onderneming die aan deze criteria voldoet ook binnen het toepassingsgebied van OOB's zou vallen. Het leidende principe achter deze uitbreiding is het identificeren van belangrijke economische actoren en entiteiten die mogelijk wijdverspreide verstoringen zouden kunnen veroorzaken als ze omvallen.

Het is belangrijk op te merken dat onder de voorgestelde wijzigingen lokale overheden en Lloyds syndicaten zouden worden vrijgesteld van classificatie als OOB. Liefdadigheidsinstellingen en universiteiten die voldoen aan de 750-750-regel zouden echter nog steeds binnen de werkingssfeer van OOB's vallen."

 

Mark: "Wat zijn volgens u de resultaten van de implementatie van UK SOx?"

 

Anish:

"Grote bedrijven zullen beter beschermd zijn en zullen naar verwachting minder risico lopen om failliet te gaan, wat resulteert in een stabieler en betrouwbaarder systeem dat onverwachte sluitingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen beperkt. Deze verschuiving moet investeerders meer vertrouwen geven, zodat ze meer zekerheid krijgen over de duurzaamheid van bedrijven en er mogelijk meer geïnvesteerd wordt in Britse entiteiten.

Nu het Verenigd Koninkrijk zich niet langer hoeft te houden aan de EU-definitie van organisaties van openbaar belang (OOB's), is er bovendien een kans om het OOB-kader opnieuw te beoordelen en eventuele onnodige lasten te verlichten. Aangezien de huidige OOB's bijvoorbeeld doorgaans worden gereguleerd door zowel de Prudential Regulation Authority (PRA) als de Financial Conduct Authority (FCA), is er wellicht ruimte voor het stroomlijnen van de regelgeving om dubbel werk te voorkomen."

_____________________________________________________________________________________

Vond je dit nuttig? Bekijk het volledige interview met Mark & Anish nu on-demand: Voorbereiden op SOx in het VK: Wat het nieuwe regime betekent voor Audit & Finance Directors

Meer advies nodig over UK SOx? Spreek vandaag nog met iemand van ons team!AccessPay heeft de contactinformatie die u aan ons verstrekt nodig om contact met u op te nemen over onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze communicatie. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden, alsook over onze privacypraktijken en ons engagement om uw privacy te beschermen, kunt u onze Privacybeleid.

 

Verwante inhoud

EP 13: Voorbereiding op UK SOX: Wat het nieuwe regime betekent voor audit- en financieel directeuren

EP 13: Voorbereiding op UK SOX: Wat het nieuwe regime betekent voor audit- en financieel directeuren

Het zal niet lang meer duren: In 2024 komt de Britse versie van de Sarbanes-Oxley Act (SOX) eraan, n...

UK SOx komt eraan - hier is hoe automatisering zal helpen

UK SOx komt eraan - hier is hoe automatisering zal helpen

Het belang van SOx-compliance is al enige tijd duidelijk in de Verenigde Staten en Japan ...

Voorbereiding op UK SOx

Voorbereiding op UK SOx