8 nov 2021

Wat is AUDDIS?

De geautomatiseerde incasso-opdracht (Ik weet het, een mond vol, toch?), ook bekend als AUDDIS, is een dienst van Bacs die organisaties in staat stelt nieuwe incasso-opdrachten elektronisch naar de banken van hun klanten te sturen.

AUDDIS automatiseert de overdracht van incasso-opdrachten naar de uitbetalende financiële instellingen door Bacs. The Service User keeps the original signed Instruction and sends the details to the customers’ bank electronically to validate and set-up the Instruction if accepted.

Vóór AUDDIS moest iedereen die wilde betalen via Automatische incasso moeten een papieren instructie ondertekenen en naar hun bank sturen. Met AUDDIS kunnen de instructies per telefoon of via internet worden opgesteld.

AUDDIS neemt dus veel tijd, kosten en moeite weg die gemoeid zijn met het opzetten van incasso-opdrachten voor gebruikers van diensten, hun klanten en de banken.

 

afbeelding-van-man-telefoon-makende-implied-direct-debit-betaling-auddis

AUDDIS maakt een einde aan de rompslomp die komt kijken bij betaling via automatische incasso, doordat u de instructies online kunt instellen in plaats van fysiek.

Voordelen voor de gebruiker:

 • Lagere opzetkosten voor incasso-opdrachten
 • stelt de gebruiker in staat ongeldige rekeninginformatie en onbetaalde automatische incasso's te identificeren, zodat succesvolle betalingen gemakkelijker kunnen worden aangesloten
 • Versnelt de tijd tussen het moment waarop een bank een incasso-opdracht ontvangt en aanvaardt, en het moment waarop de eerste betaling wordt geïnd; dit betekent dat het geld sneller wordt ontvangen.
 • Vermindert vertragingen bij de verwerking en handmatige stappen, wat leidt tot een betere kwaliteit van de dienstverlening
 • Verhoogt de nauwkeurigheid bij het identificeren van een incasso-opdracht door middel van een verplichte referentie
 • Vermindert het risico op fouten, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verder verbetert.

Voordelen voor de banken:

 • Verkort de verwerkingstijd
 • Vermindert de kans op fouten
 • Minimaliseert papierwerk en handmatige invoer
 • Verwijdert papier uit het banksysteem
 • Verbetert het systeem van automatische incasso's, waardoor het aantrekkelijker wordt voor organisaties en hun klanten.

 

AUDDIS-rapporten

AUDDIS-verslagen zijn beschikbaar voor de gebruikers en bevatten alle nieuwe incasso-opdrachten die zijn geweigerd door BACS of door de bank.

Automatische incasso's kunnen om vele redenen worden geweigerd, maar meestal wordt de opdracht geannuleerd of wordt de bankrekening opgeheven. De precieze reden wordt aan de gebruiker meegedeeld via een "redencode", zodat duidelijk is welke actie moet worden ondernomen.

Een typisch AUDDIS-verslag bevat:

 • Nummer dienstgebruiker
 • Soort record
 • Datum van inzameling
 • Bacs Referentie
 • Rekening Namen
 • Rekeningnummer betaler
 • Sorteercode van de betaler
 • Reden Code

 

Hoe begint u AUDDIS in uw organisatie te gebruiken

AUDDIS is in de eerste plaats bedoeld voor gebruikers die kleine bedragen en grote volumes aan betalingen innen, maar is verplicht voor alle nieuwe gebruikers die rechtstreeks aan Bacs betalen.

Organisaties die met AUDDIS aan de slag willen, beginnen met het indienen van een aanvraagformulier via hun bank en zorgen voor interne systemen, zoals softwarekan de nieuwe indienings- en berichtenformaten aanvaarden.

De goedkeuring wordt gecontroleerd door de banken, zodat potentiële dienstgebruikers worden doorgelicht op naleving van de dienstverleningsnormen.

Zodra de bank ervan overtuigd is dat de gebruiker van de dienst aan de vereiste criteria voldoet, zal hij toestemming krijgen om van de dienst gebruik te maken.