Treasury Management Systeem (TMS) vs. Automated Cash Analytics Tool (ACAT)

De toekomst van de schatkist ligt in de technologie:

Treasury Management Systems (TMS) leveren op het traditionele front van treasury, maar wat doet een Automated Cash Analytics Tool? Ontdek meer in dit GRATIS eBook.

Vul het formulier in om het te bekijken.

De financiële crisis van 2008 is de meest fundamentele motor geweest achter de veranderingen in de rol en de verantwoordelijkheid van de afdeling corporate treasury.

De belangrijkste financiële ramp van onze tijd heeft duidelijk gemaakt dat ondernemingen hun liquiditeitsrisico's steeds beter moeten beheren - en daarbij de nadruk op winst moeten combineren met de nadruk op risico- en risicomanagement. Om met deze situatie om te gaan en strategische verandering teweeg te brengen, kwam de rol van de treasurer in beeld. Treasurers waren niet langer alleen kas- en liquiditeitsbeheerders. Van de ene dag op de andere werden ze bedrijfsleiders en risicomanagers.

Om resultaten te kunnen blijven boeken op het traditionele gebied van treasury, kwamen Treasury Management Systems (TMS) op de voorgrond. Zij hielpen om het portefeuillebeheer op één plaats te brengen en verbeterden het pakket voor risicobeheer. Maar wat al een decennium lang ontbreekt, zijn geautomatiseerde, datagestuurde operationele tools om nieuwe strategische treasury-doelstellingen te helpen realiseren.

Tot nu... Kom binnen Geautomatiseerde Cash Analytics Tools

Deel de liefde: Als u de informatie in deze gids nuttig vindt, houd het dan niet voor uzelf. Vertel het uw vrienden, collega's en vakgenoten in finance en treasury.