Verslag over de veiligheid van automatisering en technologie

Wordt er genoeg gedaan om de dreiging van betalingsfraude voor Britse bedrijven aan te pakken? Luister naar de standpunten en meningen van professionals uit de sector en beveiligingsexperts in deze GRATIS te lezen whitepaper.

Vul het formulier in om het te bekijken.

Naarmate de technologie die onze betalingsprocessen automatiseert, zich ontwikkelt, nemen ook de vaardigheden en instrumenten toe van degenen die ons willen bedriegen.

In 2017 werd volgens accountantskantoor BDO voor een bedrag van 2,11 miljard pond aan fraude gemeld, het hoogste bedrag in 15 jaar. Van dit bedrag was het grootste deel - 474 miljoen pond - toe te schrijven aan de acties van werknemers. De omvang van deze cijfers doet de vraag rijzen of bedrijven wel genoeg doen om zichzelf voor te lichten over de frauderisico's en de nodige vervolgstappen te nemen.

Om beter te begrijpen waar en hoe bedrijven zich wapenen tegen fraude en om de meest relevante risico's te bespreken, hield AccessPay een rondetafelgesprek met een eclectische mix van professionals en experts uit de sector. De discussie ging vooral over de noodzaak voor bedrijven om meer open te zijn over hun ervaringen met betalingsfraude, zodat tech-innovators echte geautomatiseerde AI-capaciteit kunnen ontwikkelen die de dreiging drastisch zal verminderen
voor de Britse bedrijfsgemeenschap.

Deel de liefde: Als u de informatie in dit verslag nuttig vindt, houd het dan niet voor uzelf. Vertel het uw vrienden, collega's en vakgenoten in finance en treasury.