Risico's in uw wereldwijde bankactiviteiten beperken

Als u een organisatie bent met een financieel en treasury-team met meerdere banken, is de kans groot dat u op zoek bent naar een manier om de risico's van uw wereldwijde bankactiviteiten te beperken om audits te ondersteunen en uw financiële processen beter te beschermen tegen fraude en fouten.

Wij werken nauw samen met wereldwijde financiële teams om de risico's van handmatige processen weg te nemen en uw wereldwijde financiële activiteiten toekomstbestendig te maken en op te schalen.

Nauwkeurige financiële beslissingen nemen

Ondersteuning van controleerbaarheid en naleving

Geldverlies door fraude beperken

Middelen vrijmaken om zich te concentreren op het toevoegen van waarde

Uw processen automatiseren om risico's te verminderen

AccessPay zorgt voor een nauwkeurige gegevensoverdracht tussen uw back-officesystemen (ERP's TMS, enz.) en uw bankinstellingen, waardoor het risico van traditionele, handmatige processen wordt weggenomen.

Onze tweerichtingsverbinding consolideert de toegang tot betalingsrails en standaardiseert betalingscontroles op verschillende locaties en entiteiten, en ondersteunt tegelijkertijd snellere reconciliatie en nauwkeurige cashrapportage door real-time bankafschriften automatisch aan uw back-officesystemen te leveren.

Het resultaat? Een efficiënte, kosteneffectieve financiële functie en een tevreden compliance team.

 

 

Het platform

Wees gerust: uw financiële berichten zijn veilig en accuraat, ongeacht de bankstructuur van uw organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicobeheer voor uw wereldwijde financiële team

Gebrek aan zichtbaarheid op groepsniveau

Groepsfinanciën en treasuryfuncties hebben ook geen real-time zicht op cash - ze moeten vaak wachten op periodieke ontvangst van bankafschriften uit de hele groep, wat kan leiden tot verouderde en onnauwkeurige gegevens die de nauwkeurigheid van de cashrapportage beïnvloeden.

Blijf klaar voor audits

Auditors markeren nu het gebruik van bankportalen om bankafschriften handmatig op te vragen als een veiligheidsrisico vanwege de verhoogde blootstelling aan frauduleuze activiteiten.

Het automatisch ophalen van afschriften is een veilig alternatief voor handmatige invoer en vermindert het risico op fraude en fouten. Bij dagelijkse of intra-dagelijkse opvragingen worden de gegevens in real-time ontvangen, zodra ze door de banken beschikbaar worden gesteld.

Dit geeft meer vertrouwen bij interne/externe audits, omdat de kans op discrepanties tussen wat u denkt dat auditors zullen zien en wat zij vinden, wordt weggenomen.

Gebrek aan controle over betalingen

Interne audits markeren nu de handmatige verwerking van betalingen via bankportalen als een belangrijk risico.

Deze methode kan leiden tot fouten die pas worden gesignaleerd wanneer een betaling is verricht, wat de betalingen kan vertragen of in sommige gevallen zelfs betalingen kan doen mislukken, wat catastrofaal kan zijn voor de bedrijfscontinuïteit.

Een handmatig proces betekent ook dat er geen garantie is dat de ingevoerde interne controlemechanismen worden nageleefd wanneer betalingen binnen de groep worden verricht. Dit betekent dat de financiële zekerheid in het gedrang komt omdat er geen robuuste, consistente procedure voor de goedkeuring en uitvoering van betalingen bestaat. Als betalingsprocessen niet op groepsniveau kunnen worden gestandaardiseerd, kan dit ook een domino-effect hebben, wat betekent dat het moeilijk is inkomende en uitgaande betalingen te voorspellen.

De impact van betalingsfraude en -fouten verminderen met betere controles

Met een cloud-based betalingsgateway als AccessPay worden handmatige aanrakingspunten uit het betalingsproces geëlimineerd. Ons enkele, allesomvattende platform kan elk type binnenlandse of grensoverschrijdende betaling efficiënt verwerken.

Door gebruik te maken van dit uniforme platform kunnen betalingscontroles op groepsniveau worden gestandaardiseerd, waaronder controles zoals goedkeuringsprocessen, toegangscontroles, fraudecontroles en gecodeerde levering van betalingsbestanden.

Hierdoor kunnen centrale teams een duidelijker inzicht krijgen in de financiële uitgaven van de organisatie en de inkomende incasso's, indien van toepassing.

Handmatige bestandstransformatie

Traditionele bankprocessen bij bedrijven hebben vaak te maken met compatibiliteitsproblemen tussen hun betalingsbestanden en hun financiële back-office toepassingen. Financiële professionals moeten tijdrovende, handmatige gegevens invoeren bij het uploaden van betalingsbestanden, waardoor hun processen gevoelig zijn voor frauduleuze activiteiten en fouten.

Hetzelfde probleem doet zich voor met bankafschriften; de formaten van bankafschriften zijn niet altijd compatibel met back-office systemen, wat betekent dat ze handmatig moeten worden geüpload, financiers moeten handmatig afschriften downloaden van bankportalen en ze bewerken tot het juiste formaat.

Hoe we helpen

Onze file transformation engine converteert betalingsbestanden automatisch naar een bankklaar formaat, waardoor handmatige interventie wordt verminderd en compatibiliteit wordt gegarandeerd. Dit betekent ook dat bankafschriften automatisch van de bank kunnen worden ontvangen en omgezet in een formaat dat is compatibel met uw back-officesystemen (ERP/TMS)' of reconciliatie-instrumenten, automatisch.

Het platform voldoet ook aan de nieuwe ISO 20022 xml messaging standaard, zodat u goed voorbereid bent op toekomstige veranderingen in formaat.

Ondersteuning van bredere bedrijfsdoelstellingen

Contant geld is koning in tijden van economische onzekerheid

Toegang tot uw volledige liquiditeitenportefeuille, zichtbaar op één plaats.

Besteed minder tijd aan het verzamelen van informatie over uw geld, en meer tijd aan het uitstippelen van een strategie voor de toekomst.

Digitale transformatiestrategieën ondersteunen

Moderne technologie verandert bedrijfsprocessen over de hele linie. We zijn gewend om ons persoonlijke geld met één druk op de knop te beheren, maar in tegenstelling tot privé-bankieren is zakelijk bankieren nog steeds bezig met een inhaalslag.

Onze technologie is geïntegreerd in het bestaande ecosysteem van uw financiële functie en vormt de brug tussen uw back-officesystemen en uw banken. Het is ook schaalbaar, dus wereldwijde bedrijven kunnen gemakkelijk zoveel back-officesystemen en banken als ze willen in het platform integreren om toekomstige groei te ondersteunen en mee te schalen.

Ondersteuning van operationele veerkracht

Sinds de pandemie ligt de nadruk op bedrijven om hun operationele veerkracht te verbeteren. Bedrijven moeten nu rekening houden met een reeks uitkomsten die kunnen voortvloeien uit het "mensenrisico", en de digitalisering van deze processen kan ook een betere betalingscontrole garanderen, met een gecontroleerde structuur voor de validatie en autorisatie van betalingen.

Met de volgende financiële audit om de hoek is het essentieel dat financiële teams de nodige stappen ondernemen om auditklaar te zijn. Zonder een geautomatiseerde oplossing die deze acties bijhoudt, kunnen deze audits veel tijd en middelen kosten om voor te bereiden. Wij volgen betalings- en autorisatieprocessen automatisch, wat tijd bespaart en ervoor zorgt dat een bedrijf altijd auditklaar is.

Waarom werken met AccessPay?

Meer dan alleen een platform. Wij zijn de eerste en meest vertrouwde Bank Integration as a Service.

 

Hoewel sommige bedrijven proberen om bankproblemen intern op te lossen, kunnen doe-het-zelfprojecten aanzienlijke investeringen in zowel tijd als gespecialiseerde expertise vergen om effectief op te bouwen en te onderhouden. Meer hierover hier.

Wij werken ook samen met 's werelds grootste banken, zodat onze relaties en connecties beproefd en vertrouwd zijn.

Ons team van specialisten, met een achtergrond in bankieren, financiën en FinTech, werkt dagelijks aan het ontwerpen en bouwen van innovatieve oplossingen voor onze klanten.

Ons doel is om effectieve, toekomstbestendige oplossingen te bouwen die onze klanten nu en in de toekomst ten goede komen.

 

Waarom AccessPay?

 

Meer dan 1.000 bedrijven zoals het uwe vertrouwen ons al: