Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-vaatimusten noudattamiseen

Sääntelymuutokset pakottavat Yhdistyneen kuningaskunnan organisaatiot saavuttamaan joustavuuden vankalla sisäisellä valvonnalla, moitteettomalla taloudellisella raportoinnilla ja laajoilla petostentorjuntatoimenpiteillä.

Talous- ja tilintarkastuksen johtajat keskittyvät uudelleen

Sarbanes-Oxley-lain (UK SOx) käyttöönotolla pyritään palauttamaan luottamus Yhdistyneen kuningaskunnan taloudelliseen ekosysteemiin ja rahoitusympäristöön ja korostamaan samalla talous- ja tilintarkastusjohtajien vastuuvelvollisuutta. Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-lainsäädännön noudattamisesta tulee lakisääteinen vaatimus kaikille julkishyödyllisille yhteisöille (Public Interest Entities, PIE) ja kaikille julkisesti noteeratuille yhtiöille (PLC).

Tämän uuden lähestymistavan mukaan talous- ja tilintarkastusjohtajien on lakisääteisesti taattava tilinpäätösten oikeellisuus ja varmistettava valvonnan ja prosessien perusteellinen tarkastelu.

Tämä merkitsee merkittävää muutosta tilintarkastuksen ja tilinpäätösraportoinnin tavoissa, sillä hallintoelin pitää yhtiön johtajia henkilökohtaisesti vastuussa tilinpäätöksen oikeellisuudesta.

"Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-vaatimusten noudattaminen on valtava muutos tilintarkastuksen ja tilinpäätösraportoinnin maisemassa, ja voin varmuudella sanoa, että Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-vaatimusten noudattaminen on merkittävin muutos, jota olen todistanut."

Oletko Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-vaatimusten noudattamisen alkuvaiheessa?

Selvittääksesi...

  • Kuka on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö (PIE)?
  • Mitkä ovat mahdolliset riskit, jotka liittyvät sääntöjen noudattamatta jättämiseen?
  • Miten organisaatiot voivat tehokkaasti valmistautua Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-verkkoon?

Lataa toimitusjohtajamme Anish Kapoorin kirjoittama opas, jossa hän käsittelee Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-järjestelmän alkuperää, täytäntöönpanon aikataulua, vaikutuksia riskienhallintaan ja taloushallintoon sekä tarkistuslistaa, joka auttaa talous- ja tarkastusryhmiä valmistautumaan.

Miksi vankka sisäinen valvonta on avainasemassa Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-vaatimusten noudattamisessa

Parempi riskien näkyvyys

Sisäinen valvonta parantaa riskien näkyvyyttä, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä samalla kun se vähentää manuaalisia tehtäviä ja vahvistaa talous- ja IT-toimintojen kestävyyttä. Ne myös ohjaavat parhaita käytäntöjä organisaatiomuutoksia ja käyttäytymistä varten, jotta voidaan sopeutua joustavampaan toimintatapaan.

Tarkka taloudellinen raportointi

Parannat yrityksen avoimuutta tarkoilla taloudellisilla tiedoilla, jotka ilmoittavat riskeistä tai virheistä jo varhaisessa vaiheessa. Taloudellisten raporttien automatisointi tarkoittaa, että tietojen väärentäminen on epätodennäköisempää, koska työnkulut poistavat manuaalisen puuttumisen tarpeen. Tämä johtaa laadukkaampaan ja luotettavampaan tietoon, mikä lisää osakkeenomistajien ja sijoittajien luottamusta yrityksesi talousraportteihin.

Tehokkaat petostentorjuntatoimenpiteet

Yritykset joutuvat yleensä puolustautumaan erilaisilta petoksilta, kuten varasto- tai käteisvarkauksilta, väärennöksiltä (kuten laskujen tai sekkien väärentämiseltä), kulukorvauspetoksilta, hankintapetoksilta, maksupetoksilta ja vakuutuspetoksilta. Vakioidut maksuvalvontatoimet vähentävät petosten todennäköisyyttä, koska manuaalisissa käsittelyvaiheissa on pienempi riski, että taloudellisia tietoja voidaan manipuloida.

Darlington Building Society

"Tarvitsimme jotakin, joka kuvastaa valvottua ympäristöämme ja jossa on lisäkerros, jolla varmistetaan, ettei petosriskiä ole. Aiemmin tämä oli manuaalinen prosessi, eikä mikään estänyt ketään kirjautumasta sisään ja lisäämästä esimerkiksi erilaisia pankkitilitietoja. AccessPayn maksujen hyväksymisprosessin kontrollit auttoivat vähentämään tätä riskiä."

Muutos- ja hankintapäällikkö, Darlingtonin rakennusyhtiö

Lue koko tapaustutkimus

Miten AccessPay tukee SOx-vaatimustenmukaisuutta koskevaa matkaasi?

Tehokkaan maksuvalvonnan toteuttaminen

AccessPay-alustan avulla yritykset voivat ottaa käyttöön automatisoituja maksuvalvontajärjestelmiä, jolloin maksujen käsittelyyn ja tiliotetietoihin liittyvät manuaaliset kosketuspisteet poistuvat. Se tarjoaa standardoidut kontrollit kaikille maksuille, hyväksyntätyönkulut, selkeän tehtävien erottelun, turvallisen järjestelmäkäytön monitekijätodennuksen (MFA) tai kertakirjautumisen (SSO) avulla sekä salatut tiedot.

Jokaisesta toimesta ja tapahtumasta tallennetaan myös automaattisesti kirjausketju, joka tarjoaa tarkat tiedot tulevien ja jatkuvien tilintarkastusten tueksi ja tarjoaa kattavan paperikirjan sisäisten tutkimusten tueksi.

Automatisoi pankkien syötteet tarkkojen tiliotetietojen saamiseksi

Pankkitiliotteiden syötön automatisointi tarjoaa lopullisen totuuden lähteen taloudellista raportointia varten ja helpottaa tarkkaa täsmäytystä, mikä vähentää inhimillisten virheiden riskiä tai huijareiden mahdollisuutta manipuloida tilinpäätöstietoja.

AccessPayn automatisoidut tiedostojen muunnosominaisuudet poistavat manuaaliset kosketuspisteet ja varmistavat, että tiedot tulevat rahoitussovellukseen oikeassa muodossa. Se voi muodostaa yhteyden mihin tahansa pankkiin, mikä standardoi prosessit koko organisaation pankkijärjestelmässä ja poistaa tarpeen manuaaliseen pääsyyn arkaluonteisiin pankkitunnuksiin. Päivittäiset ja päivänsisäiset MT-viestit varmistavat, että tiliotteet tulevat automaattisesti liitettyihin rahoitussovelluksiin, mikä takaa prosessin johdonmukaisuuden.

Lisätietoja tiliotteiden syötteiden automatisoinnista

Havaitse epäilyttävät maksutapahtumat Fraud & Error Prevention Suite -ohjelmistomme avulla.

AccessPayn Fraud & Error Prevention Suite -paketin avulla yritykset voivat havaita petokset ennakoivasti skannaamalla maksutiedostot keskeisten petosindikaattoreiden, kuten tunnistamattomien velkojien, tapahtuman/tiedoston arvon raja-arvojen ylittymisen ja päällekkäisten maksujen/edunsaajien varalta.

AccessPay tekee myös sanktioiden seulontatarkastuksia ja maksunsaajan vahvistustarkastuksia, jotta vältetään maksut huijareille. Maksujen hyväksyntätyönkulkujen tehtävien erottaminen toisistaan ja kaksoishyväksyntäsäännöt takaavat monitasoisen lähestymistavan maksujen tarkastamiseen.

Petosten ja virheiden ehkäiseminen Suite

Automaattisen maksuvalvonnan tärkeimmät edut

Manuaalisten toimenpiteiden poistaminen, mikä vähentää petollisen toiminnan riskiä.
Laajemman sääntelyn noudattamisen tukeminen, esim. operatiivinen häiriönsietokyky.
Automatisoitu tarkka raportointi, joka takaa täydellisen luottamuksen taloudellisiin tietoihin
Kattavat kirjausketjut varmistavat, että tiimisi on aina valmis tarkastuksiin.
Monikerroksiset hyväksyntätyönkulut epäilyttävien tapahtumien tallentamiseksi.

Aiheeseen liittyvä sisältö