3. elo 2023

5 asiaa, jotka sinun on tiedettävä Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-vaatimustenmukaisuudesta

GRC- ja turvallisuuspäällikkömme istui hiljattain alas AccessPayn toimitusjohtajan Anish Kapoorin kanssa keskustellakseen Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-säännöksistä ja keskittyen siihen, mitä uudet säännökset merkitsevät talous- ja tarkastusjohtajille ja nykyiselle maksualalle. Olemme nauhoittaneet heidän keskustelunsa, jotta kaikki organisaatiot, joita asia saattaa koskea, voivat tutustua tärkeimpiin kohtiin.

 

Mark: "Anish, voisitko antaa meille lyhyen yleiskatsauksen Yhdistyneen kuningaskunnan SOx:stä?"

 

Anish:

"Sir Donald Brydonin vuonna 2019 johtaman tilintarkastuskäytäntöjen kattavan uudelleentarkastuksen jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta on julkistanut uuden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmänsä, joka tunnetaan epävirallisesti nimellä UK SOX, koska se on samankaltainen kuin Yhdysvaltain Sarbanes-Oxley Act (SOx). Tämän kehityksen tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa omistajaohjauksen standardeja koko maassa.

Yksi Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-lain ensisijaisista tavoitteista on yhdenmukaistaa maan sääntelyä tiiviimmin Yhdysvaltain Sarbanes-Oxley-lain (SOx) kanssa. On kuitenkin esitetty joitakin epäilyjä siitä, meneekö Yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä yhtä pitkälle kuin sen amerikkalainen vastine, erityisesti ulkoisen varmennuksen vaatimusten osalta mahdollisten kustannusvaikutusten ja käytännön haasteiden vuoksi.

Merkittävä osa uutta järjestelmää on erityisen sääntelyelimen eli tilintarkastus-, raportointi- ja hallintoviranomaisen (Audit, Reporting and Governance Authority, ARGA) perustaminen. Tämä on ratkaiseva muutos, sillä se korvaa vuodesta 1990 toimineen Financial Reporting Councilin (FRC).

Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-järjestelmän käyttöönotto merkitsee mullistavaa muutosta yritysten hallinnointikäytännöissä, ja sen tavoitteena on lisätä avoimuutta, vastuullisuutta ja luottamusta Yhdistyneen kuningaskunnan yritysmaailmassa."

 

Mark: "Miksi hallitus on päättänyt ottaa käyttöön Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-järjestelmän?"

 

Anish:

"Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen valvontamallin puutteilla on ollut kauaskantoisia seurauksia, jotka ovat vaikuttaneet yrityksiin, tavarantoimittajiin ja yksityishenkilöihin koko maassa. Järjestelmän uudelleentarkastelu paljasti merkittäviä puutteita erityisesti tarkastus- ja hallintokomiteoiden tehokkuudessa, sillä ne eivät pystyneet antamaan luotettavaa varmuutta.

Valvonnan puute on johtanut odottamattomiin yrityksen konkursseihin, joiden vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin välittömiin vaikutuksiin epäonnistuneeseen yritykseen. Vaikutukset ovat vaikuttaneet muihin yrityksiin, tavarantoimittajiin ja jopa yksityishenkilöihin, joilla ei ole suoraa yhteyttä kaatuneisiin yrityksiin.

Samoin kuin Yhdysvaltain Sarbanes-Oxley-lain (SOx) käynnistäminen suurten amerikkalaisyritysten epäonnistumisten jälkeen, Yhdistyneen kuningaskunnan valvontamallin epäonnistumiset ovat korostaneet uudistusten ja vahvempien sääntelytoimenpiteiden tarvetta."

 

Mark: "Miksi Yhdistyneen kuningaskunnan SOx:n on oltava talousjohtajien ja tarkastuskomiteoiden ensisijainen prioriteetti?"

Anish:
"Tilintarkastus-, raportointi- ja hallintoviranomainen (ARGA) on valmis tuomaan merkittäviä muutoksia yritysten raportointiin lisäämällä avoimuutta ja vastuullisuutta. Hallituksen tavoitteena on panna täytäntöön tiukemmat säännökset, joissa keskitytään erityisesti julkistamisvaatimuksiin ja valvontatoimenpiteisiin.

Ehdotettujen uudistusten mukaan soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden on julkistettava varantonsa ja annettava selvitys hallituksen pitkän aikavälin lähestymistavasta osakkeenomistajien tuottoihin. Lisäksi hallinto- tai valvontaelinten on vahvistettava nimenomaisesti ehdotettujen osinkojen sekä vuoden aikana maksettujen osinkojen laillisuus.

Lisäksi soveltamisalan ja valvontavaatimusten odotetaan laajenevan tulevaisuudessa, mikä on osoitus hallituksen sitoutumisesta vastuullisemman yritysympäristön edistämiseen. Näiden velvoitteiden noudattamatta jättämisestä tai riittämättömästä valmistautumisesta voi aiheutua vakavia seurauksia yrityksille.

Tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ARGA:lla on valtuudet määrätä muutoksia yritysten raportteihin ja kirjanpitoon ilman tuomioistuimen määräystä. Lisäksi viranomaisella on mahdollisuus julkistaa kaikkien tarkastusten yhteenveto, mikä edistää rahoitusalan avoimuutta.

Näillä aloitteilla hallitus pyrkii parantamaan yritysten raportoinnin luotettavuutta ja lisäämään luottamusta taloudellisiin tietoihin. ARGA pyrkii herättämään luottamusta ja edistämään vastuullisen hallintotavan kulttuuria asettamalla yritykset vastuuseen."

 

Mark: "Keneen Yhdistyneen kuningaskunnan SOx vaikuttaa?"

 

Anish:

"Yleishyödyllisiä yhteisöjä (Public Interest Entities, PIE) pidetään merkittävinä taloudellisina toimijoina, ja ne voivat aiheuttaa laajamittaisia häiriöitä, jos ne romahtavat. Yhdistyneessä kuningaskunnassa PIE-yritykset määritellään tällä hetkellä yhteisöiksi, joilla on siirtokelpoisia arvopapereita, jotka on listattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa säännellyillä markkinoilla, luottolaitoksiksi ja vakuutusyrityksiksi. Määritelmään sisältyvät yhteisöt, joilla on yli 750 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 750 miljoonaa puntaa.

Ehdotettujen muutosten mukaan kaikki yksityiset yritykset, jotka täyttävät nämä kriteerit, kuuluisivat kuitenkin myös PIE:n piiriin. Laajennuksen taustalla on ajatus tunnistaa merkittävät taloudelliset toimijat ja yhteisöt, jotka voisivat mahdollisesti aiheuttaa laajoja häiriöitä, jos ne romahtaisivat.

On tärkeää huomata, että ehdotettujen muutosten mukaan paikallisviranomaiset ja Lloyds-syndikaatit vapautettaisiin PIE:ksi luokittelusta. Hyväntekeväisyysjärjestöt ja yliopistot, jotka täyttävät 750-750-säännön, kuuluisivat kuitenkin edelleen PIE:n piiriin."

 

Mark: "Mitkä ovat mielestänne Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-järjestelmän täytäntöönpanon tulokset?"

 

Anish:

"Suuret yritykset ovat paremmin suojattuja, ja niiden romahtamisriskin odotetaan pienenevän, mikä johtaa vakaampaan ja luotettavampaan järjestelmään, joka vähentää odottamattomia sulkemisia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia. Tällä muutoksella pyritään lisäämään sijoittajien luottamusta, jotta he saavat paremman varmuuden yritysten kestävyydestä, mikä saattaa lisätä investointeja brittiläisiin yrityksiin.

Koska Yhdistynyt kuningaskunta ei enää ole velvollinen noudattamaan EU:n julkisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (Public Interest Entities, PIE) määritelmää, on tilaisuus arvioida PIE-kehys uudelleen ja keventää tarpeetonta taakkaa. Koska esimerkiksi nykyisiä PIE-yrityksiä sääntelevät tyypillisesti sekä Prudential Regulation Authority (PRA) että Financial Conduct Authority (FCA), sääntelyä voidaan mahdollisesti virtaviivaistaa päällekkäisyyksien poistamiseksi."

_____________________________________________________________________________________

Löysitkö tämän hyödylliseksi? Katso Markin ja Anishin koko haastattelu nyt tilauksesta: Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-päästöihin valmistautuminen: Mitä uusi järjestelmä merkitsee tilintarkastus- ja talousjohtajille?

Tarvitsetko lisää neuvoja Yhdistyneen kuningaskunnan SOx-päästöistä? Puhu tiimimme jäsenen kanssa jo tänään!AccessPay tarvitsee meille antamiasi yhteystietoja, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä tuotteistamme ja palveluistamme. Voit peruuttaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa. Tietoja siitä, miten voit peruuttaa tilauksen, sekä yksityisyydensuojakäytännöistämme ja sitoumuksestamme suojella yksityisyyttäsi, löydät osoitteesta Tietosuojakäytäntö.

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

EP 13: Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan SOX-järjestelmään: mitä uusi järjestelmä tarkoittaa tilintarkastus- ja talousjohtajille?

EP 13: Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan SOX-järjestelmään: mitä uusi järjestelmä tarkoittaa tilintarkastus- ja talousjohtajille?

Se ei kestä enää kauan: Vuonna 2024 Yhdistyneen kuningaskunnan versio Sarbanes-Oxley-laista (SOX) on tulossa, n...

Yhdistyneen kuningaskunnan SOx on tulossa - näin automaatio auttaa siinä

Yhdistyneen kuningaskunnan SOx on tulossa - näin automaatio auttaa siinä

SOx-vaatimusten noudattamisen tärkeys on jo jonkin aikaa ollut ilmeistä Yhdysvalloissa ja Japanissa ...

Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan SOx

Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan SOx