Avoin työpaikka

Senior Customer Success Manager

Yleiskatsaus:

Tämä on loistava tilaisuus henkilölle, joka on jo työskennellyt Customer Success Manager -tehtävissä ja etsii seuraavaa askelta kehittääkseen kokemustaan tiiviissä yhteistyössä Customer Success Directorin kanssa asiakaskokemuksen ja -matkan jatkuvaksi parantamiseksi.

Raportoit Customer Success Directorille ja olet vastuussa AccessPayn portfolion avainasiakkaista ja tuet Customer Success Directoria hänen tehtävässään. 

Tehtävät ja vastuut:

 • Luodaan vahvat suhteet asiakkaisiin, jotta varmistetaan heidän liiketoimintatarpeidensa syvällinen tuntemus ja annetaan suosituksia heidän sitoutumisestaan alustaan, jotta varmistetaan, että he saavat mahdollisimman suuren hyödyn tuotteistamme ja palveluistamme.
 • Asiakkaiden ongelmien/valitusten tarkastelu ja sen varmistaminen, että ne ratkaistaan oikea-aikaisesti ja että asianmukaiset prosessit otetaan käyttöön sen varmistamiseksi, että ongelman perimmäinen syy on käsitelty.
 • Potentiaalisten riskiasiakkaiden tunnistaminen ja yhteistyö heidän kanssaan asiakkaiden poistuman vähentämiseksi.
 • Tunnistetaan trendit tunnistettujen asiakkaiden keskuudessa ja raportoidaan niistä Customer Success Directorille.
 • Vahvojen sisäisten suhteiden luominen eri osastojen välillä asiakkaan äänenä toimiminen.
 • Asiakastyytyväisyysanalyysi ja palautteen yhdistäminen käytännön ratkaisujen tarjoamiseksi 
 • Esittele säännöllistä sisäistä viestintää asiakkaasta ja asiakkaalta, esim. palvelukatsaukset, onnistumissuunnitelmat ja parannussuunnitelmat. 
 • Pidä asiakasprofiilit ajan tasalla asiaankuuluvan asiakasmenestysviestinnän, terveyspisteiden ja asiakaspalautteen kanssa, jotka voidaan jakaa laajemmalle liiketoiminnalle.
 • Mahdollisten riskiriskin omaavien asiakkaiden tunnistaminen ja yhteistyö asiakkaan ja AccessPay-tiimin kanssa riskin vähentämiseksi.
 • Yhteistyö asiakkuudenhallintapäällikön kanssa sopimuksia / sopimuksia tehtäessä ja asiakaskontaktistrategioiden yhteishallinnassa.
 • Yhteistyössä Customer Success -johtajan kanssa tarkistat nykyistä palveluntarkastusprosessia ja tunnistat parantamismahdollisuudet sekä tuet NPS:n, uuden valitusmenettelyn ja jatkuvan asiakasviestintästrategian käyttöönottoa.

Vaadittava kokemus:

 • Aiempi kokemus asiakaspalvelupäällikkönä SaaS-yrityksessä.
 • Maksualan tuntemus
 • Työskenteli asiakkaiden kanssa, jotka vaihtelivat yrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Alustamme käyttävät kaikenkokoiset ja -alaiset yritykset.
 • Pystyy antamaan neuvoja ja hallitsemaan asiakkaiden eskaloituvia ongelmia.
 • Olet työskennellyt aiemmin nopeasti kasvavassa ja nopeatempoisessa ympäristössä.
 • Ihmiskeskeisyys - kykenee sitouttamaan ja rakentamaan luottamusta sekä motivoimaan sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä.

Hae nyt