ΕΒΔΟΜΗ Λόγοι αλλαγής στα οικονομικά και το ταμείο

Όλοι μιλούν για αλλαγή και μετασχηματισμό στις λειτουργίες του Finance & Treasury. Αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Αυτό το εγχειρίδιο σας καθοδηγεί σε 7 λόγους για τεχνολογικές αλλαγές:

  1. Ενοποίηση τραπεζικών σχέσεων
  2. Ολοκλήρωση ERP με τράπεζα
  3. Αναφορά οικονομικών και ταμειακών στοιχείων
  4. Ενσωμάτωση συστήματος back-office
  5. Ορατότητα πολλαπλών τραπεζών
  6. Αυτοματοποίηση πληρωμών
  7. Ασφάλεια σε όλες τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες

 

 

Αν και ο ρόλος των οικονομικών και ταμειακών εργασιών θα είναι πάντα απαιτητικός, οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν λύσεις που ενοποιούν, αυτοματοποιούν και επιταχύνουν βασικές λειτουργίες ταμειακής διαχείρισης και υπάρχει ένα πειστικό επιχείρημα ότι η ώρα για την υιοθέτησή τους είναι τώρα.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το εγχειρίδιο

Η λέξη "Τ" μπορεί να είναι τρομακτική. Σημαίνει ισχυρή επένδυση. Και σημαίνει απόδειξη της απόδοσης της επένδυσης με στοιχεία που επιτρέπουν περαιτέρω επενδύσεις.

Η εξισορρόπηση αυτής της βασισμένης στην αλλαγή απόδοσης με την καθημερινή λογοδοσία για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των εταιρικών επενδύσεων και αποκτήσεων.... δεν είναι μικρό κατόρθωμα.

Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε αυτό το ΔΩΡΕΑΝ εγχειρίδιο για την αλλαγή στα Οικονομικά και το Ταμείο για να σας βοηθήσουμε:

  • Δημιουργία μιας εσωτερικής επιχειρησιακής υπόθεσης για τον χρηματοοικονομικό μετασχηματισμό
  • Κατανόηση του σωστού τεχνολογικού συνδυασμού για το έργο μετασχηματισμού σας
  • Δράση ενός έργου χρηματοοικονομικού μετασχηματισμού με ελάχιστη διατάραξη των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών