Σύνδεση για έλεγχο:

Πώς η NSG αυτοματοποίησε τις διαδικασίες διαχείρισης μετρητών για μεγαλύτερη ορατότητα, αποτελεσματικότητα και έλεγχο

Το 2015, ο όμιλος NSG, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων γυαλιού και υαλοπινάκων στον κόσμο, αναζητούσε έναν τρόπο στο να βελτιώσουν την ορατότητα των μετρητών τους και να γίνουν ανεξάρτητοι από τις τράπεζες. Χρησιμοποιώντας το AccessPay λύση, η NSG συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να επιτύχει και τους δύο στόχους και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο των διαδικασιών πληρωμών της. Η NSG έχει πλέον συνδέσει το TMS και διάφορα συστήματα ERP απευθείας με το διάφορα τους παγκόσμιους τραπεζικούς συνεργάτες τους και βλέπουν σημαντικά οφέλη. 

Συμπληρώστε τη φόρμα για να παρακολουθήσετε on-demand.

Παρακολουθήστε αυτό το 30λεπτο διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε:

 

  • Πώς να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε με επιτυχία ένα έργο αυτοματοποίησης πληρωμών και διαχείρισης μετρητών 
  • Βέλτιστες πρακτικές & βασικά συμπεράσματα από τον Treasury & Risk Reporting Manager της NSG 
  • Πώς η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει τη σύνδεση των χρηματοοικονομικών συστημάτων με τις τράπεζες και τα συστήματα πληρωμών