Πώς να βελτιώσετε την ασφάλεια και τον έλεγχο γύρω από την επεξεργασία πληρωμών των επιχειρήσεων

Ξεπεράστε τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και μάθετε πώς να βελτιώνετε την ασφάλεια των πληρωμών των επιχειρήσεων.

Συμπληρώστε τη φόρμα για να παρακολουθήσετε on-demand.

Παρόλο που οι ανώτεροι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα έχουν αναλάβει το προβάδισμα όσον αφορά τις διαδικασίες ασφαλείας σε ολόκληρη την επιχείρηση, οι καθημερινές εργασίες πληρωμών που υπάγονται στη λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα μπορεί να ενέχουν υψηλούς κινδύνους.

Οι οικονομικές ομάδες που επεξεργάζονται μεγάλους όγκους πληρωμών ή επεξεργάζονται πληρωμές σε πολλαπλά νομίσματα και μορφές ή όπου χρησιμοποιούνται πολλαπλά συστήματα διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Αυτή η καταγραφή του διαδικτυακού σεμιναρίου θα συνοψίσει ορισμένες από τις τρέχουσες προκλήσεις και θα περιγράψει ορισμένα απλά και αποτελεσματικά μέτρα βέλτιστης πρακτικής που μπορείτε να εξετάσετε. Θα λάβετε επίσης εξαιρετικές συστάσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής μιας ασφαλούς διαδικασίας επιχειρηματικών πληρωμών στο πλαίσιο του οικονομικού σας τμήματος.

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο;

  • Άτομα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και αναβάθμιση του λογισμικού επιχειρηματικών πληρωμών (π.χ.: βελτίωση των διαδικασιών ασφαλείας, μετάβαση από την εγκατάσταση στο υπολογιστικό νέφος, λήξη ζωής του λογισμικού),
  • Αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που χρειάζονται μια ασφαλή λύση επιχειρηματικών πληρωμών,
  • Κύριοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση κινδύνων, τον σχεδιασμό της επιχειρησιακής συνέχειας και τον στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών,
  • Προσωπικό ΤΠ υπεύθυνο για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των οικονομικών συστημάτων.