Rapport om sikkerhed i forbindelse med automatisering og teknologi

Bliver der gjort nok for at tackle truslen fra betalingssvindel mod britiske virksomheder? Hør synspunkter og udtalelser fra branchefolk og sikkerhedseksperter i dette GRATIS whitepaper.

Udfyld formularen for at se.

I takt med at den teknologi, der automatiserer vores betalingsprocesser, udvikles, udvikles også færdighederne og værktøjerne hos dem, der ønsker at snyde os.

I 2017 nåede de indberettede bedragerier et 15-årshøjde på 2,11 mia. pund ifølge revisionsfirmaet BDO. Af dette tal kunne den største del - 474 mio. pund - tilskrives medarbejdernes handlinger. Disse tals omfang rejser spørgsmålet, om virksomhederne gør nok for at oplyse sig selv om risikoen for svig og tage de nødvendige efterfølgende skridt.

For at forsøge at få en bedre forståelse af, hvor og hvordan virksomhederne begrænser risikoen for svig og diskutere de mest relevante risici, afholdt AccessPay en rundbordssamtale med en eklektisk blanding af branchefolk og eksperter. Diskussionen drejede sig om behovet for, at virksomhederne er mere åbne med deres erfaringer med betalingssvindel, så teknologiske innovatorer kan udvikle ægte automatiseret AI-kapacitet, der vil reducere truslen drastisk.
for det britiske erhvervsliv.

Del kærligheden: Hvis du finder oplysningerne i denne rapport nyttige, skal du ikke holde dem for dig selv. Fortæl det til dine venner, kolleger og ligestillede inden for finans og finansvæsen.